Förslaget: Barnen ska få mindre förskolegårdar

När en ny förskola byggs finns det riktlinjer för hur mycket utomhusyta varje barn ska ha. Nu finns ett förslag om att minska den ytan, åtminstone i tätbebyggda områden, för att få plats med fler avdelningar.
– Här är det tydligt att man sätter barnen i sista hand, säger My Högfeldt (MP), som är kritisk till idén.