Förslaget från rådet – fördubbla antalet timmar med ordningsvakter i Innerstaden

Ungdomar i riskzon, upplevd och faktisk otrygghet i den fysiska miljön samt hot och våld. Det blir de tre prioriterade områdena i kommunens nya samverkansöverenskommelse med polisen.