Förslaget: Mer än dubbla arvoden till politikerna

Enligt ett förslag som nu diskuteras kan arvodena till Mölndals politiker höjas från fem miljoner kronor till tolv miljoner kronor om året. Bakom förslaget finns representanter för de flesta av kommunens partier, från vänster till höger.