Förslaget: Starta resursskola för elever som behöver extra stöd

Mölndals stad ska utreda möjligheten att starta specialskola för elever som har extra behov av stöd.
– Vi tittar på att eventuellt starta en resursskola 2024, säger Johanna Rantsi (M).

ANNONS
|

– Vi har många elever som är i behov av särskilt stöd. Vi har sett många exempel på elever där den ordinarie skolgången inte fungerat, säger Johanna Rantsi (M), ordförande i skolnämnden i Mölndals stad.

Mölndals stad tittar nu på möjligheten att starta en kommunal resursskola för att hjälpa elever som inte klarar av den ”vanliga” skolan. I resursskolan skulle eleverna gå i en liten grupp med gott om personal där fokus ligger både på undervisning, att stärka självtilliten och att träna på socialt samspel utifrån varje persons behov. Det skulle finnas specialpedagog på plats och resursskolan skulle också stötta föräldrarna och andra viktiga personer i elevens närhet.

ANNONS

LÄS MER:Vänsterpartiet: Stoppa den internationella friskolan

Olika individer

Vilka elever resursskolan skulle rikta sig mot är för tidigt att säga, men Johanna Rantsi nämner både de som inte klarar av det sociala samspelet och de som har mycket frånvaro för att skolan inte fungerar för dem. Hon tror inte att resursskolan skulle passa alla, men att några skulle kunna få en hjälp de saknar i dag.

– Våra elever är olika. Vi ser ett behov av förstärkt stöd så vi kan möta alla individuellt, säger hon.

LÄS MER:Satsa på särskolan i stället för att skryta om ett nytt gymnasium

Hur många elever det skulle handla om, vilka årskurser som skulle bli aktuella och hur resursskolan skulle organiseras är också för tidigt att säga. Förslaget har varit uppe i skolnämnden, som gett förvaltningen i uppdrag att utreda sådana frågor.

För- och nackdelar

Tjänstemännen ska också titta på vad forskningen säger och vilka för- och nackdelar en resursskola skulle innebära. Risken är bland annat att elevgruppen känner sig utpekad och utanför.

LÄS MER:Mölndal är Årets superkommun 2021

– Kan vi möta fler behov genom det här tror jag det är en god idé, men vi måste titta så det inte leder till någon form av utfrysning. En del elever mår bättre av att känna sig inkluderade i ordinarie verksamhet, säger Johanna Rantsi.

Skolnämnden har lagt in ett önskemål om att få med resursskolan i budgeten för 2024 – året då de tänker sig en eventuell start. Inledningsvis beräknas den kosta tolv miljoner kronor.

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Mölndals-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS