Läget är fortfarande pressat, men fokuset på Mölndals sjukhus har allt mer skiftat från covid-19 till halkolyckor.
Läget är fortfarande pressat, men fokuset på Mölndals sjukhus har allt mer skiftat från covid-19 till halkolyckor. Bild: Elvira Linderot

Fortsatt tungt på Mölndals sjukhus – ökat fokus på halkolyckor

Läget är fortfarande pressat, men fokuset på Mölndals sjukhus har allt mer skiftat från covid-19 till halkolyckor. Samtidigt har vaccinationsarbetet avstannat i väntan på mer vaccin.

ANNONS

På Mölndals sjukhus fanns det under onsdagen sammanlagt 21 patienter som vårdas för covid-19, varav åtta på IVA, jämfört med Sahlgrenska i stort där det sammanlagt finns 164 covid-patienter varav 32 på IVA.

Minskningen i Mölndal är resultatet av ett skifte där covid-patienter styrts mot Östra Sjukhuset för att Mölndal ska kunna fokusera på halkolyckor i större grad.

– Det är lite mer ordinarie arbete nu men vi är inte nere på noll. Och det finns rädsla för en tredje våg som gör att det är osäkert vart det är på väg. Alla som jobbar med det är jättetrötta måste jag vara ärlig och säga. Det är oerhört påfrestande. Vi har jobbat med det i snart ett år, det tar verkligen på krafterna. Men alla ställer upp för varandra och patienterna, säger Pär Parén, verksamhetschef för medicin och akutsjukvård på Mölndals sjukhus.

Vaccinationer igång

Samtidigt har sjukhuset dragit igång arbetet med vaccination av personalen. I första hand ska personal på sjukhuset som jobbar med Covid-19 vaccineras, därefter ska annan vårdpersonal på sjukhuset och patienter och andra i riskgrupper vaccineras.

– Den personal som jobbar med covid-19 har till stora delar fått vaccin. Men vi fick en begränsad mängd från regionen centralt så det har inte räckt till alla tyvärr. Sen har vi faktiskt inte fått något tydligt besked om nästa vaccinleverenas till resten av personalen. Inte heller när vi får vaccinleverans för de patienter som ska vaccineras via sjukhusen, berättar Parén och fortsätter:

– Regionen centralt fördelar, och de får i sin tur en fördelning. Det är många steg. Hittills har allt skett med ganska kort varsel. Vi får hoppas att det kommer rejäla leveranser i mars.

Fler halkolyckor senaste veckorna

De senaste veckornas kalla väder har inneburit fler halkolyckor. I början var det framförallt halkolyckor i samband med promenader, men den senaste veckan har olyckor i samband med skridskoåkning ökat istället.

– Mitt upp i allt med halka och covid-19 fortgår all annan sjukvård. Förra våren såg man att antalet personer som sökte akutvård sjönk. Där ser vi inte samma trend nu, säger Pär Parén.

Oskar Avedal

oskar.avedal@otv.se

ANNONS