Granskning underkänner beredskapen för it-attacker bland Mölndals stads medarbetare

Mölndals stad kan löpa ”en mycket hög risk” att utsättas för en så kallad phishingattack och personalens kompetens i att motstå sådana attacker behöver förbättras. Det framgår av en granskning som gjorts på 1 500 tjänstepersoner i kommunen.