Gretchen om politiska bråket och kvinnorollen

Glitter, glamour och politiskt sprängstoff.
Synen på drag queens har ändrats flera gånger om de senaste årtiondena.
– Det är kejsarens nya kläder, avfärdar Gretchen, på plats på Mölndals museum för att avsluta utställningen om sig själv.