Här är förskolorna och skolorna som ska byggas om i Mölndals kommun

De senaste åren har det gjorts en del renoveringar och ombyggnader av kommunens äldre skolor och förskolor – men det finns mycket kvar att göra. Nu behöver Mölndals stad lägga miljardsummor på att rusta upp och bygga nya lokaler. Samtidigt kan vissa projekt skjutas upp eller göras om.
– Nu får vi anpassa oss efter utvecklingen för att inte ta allt för stora risker, säger Merjem Maslo (M).