Här rivs gamla byggnaden – ska ge plats åt nya Forsåker

Ännu ett steg på vägen har tagits för att göra plats åt nya Forsåker. I veckan påbörjades rivningen av Frälsningsarméns gamla byggnad.