Har samlat pantburkar i åtta år för Unicef – nu slutar han

I åtta år har Bernt Gunnarsson dagligen gått två mil eller mer för att samla in pantburkar. Alla pengar som dragits in har skänkts till välgörande ändamål men snart gör han sin sista runda.