Hastigheterna ändrades – men Toltorpsborna är fortfarande inte nöjda

Under en tioårsperiod har Toltorpsgatans hastighetsbegränsningar diskuterats. Områdets egnahemsförening är fortfarande inte nöjd med kommunens hastighetsplan och har nu startat en namninsamling.
– Jag känner mig inte trygg med att låta mina barn gå själva till skolan, säger styrelseledamoten och föräldern Jonas Hansson.