Helén Eliasson (S) om väntetiderna på Mölndalsakuten: Vi måste göra det bättre

Väntetiden på akutmottagningarna i Mölndal och Göteborg har ökat kraftigt sedan 2020, visar en kartläggning från GP. Regionstyrelsens ordförande, Helén Eliasson (S), vill nu ändra arbetssätten.
– Det sättet vi har organiserat det på har uppenbarligen inte fungerat, säger hon.