Ikeas gamla betong ska bli nya bostäder

Betong från gamla Ikea i Kållered ska lägga grunden för cirka 70 nya hyreslägenheter i Göteborg. Återbruk av betong i stor skala skulle kunna ge enorma vinster för miljön, men är i dagsläget relativt ovanligt.