Ingen succé för satsning på heltidsjobb: ”Behövs mer tid”

På Bifrosts äldreboende fick all personal chansen att jobba heltid – men efter två år har projektet inte uppnått målen om färre vikarier och lägre sjuktal.
– I det långa loppet tror jag ändå att man tjänar på det, säger undersköterskan Pia Jänsby.