Kållereds fritidsgård saknar bygglov – då måste den stänga

Fritidsgården i Kållered saknar bygglov. Eftersom lokalen ligger så nära järnvägen, där det transporteras farligt gods, får den inte vara kvar utan verksamheten måste flytta.