KD:s förslag: Låt barn till föräldralediga gå mer i förskolan

I Mölndal har barn till föräldralediga rätt till 15 timmars förskola per vecka, men Kristdemokraterna vill utöka den tiden. Jenny Holf (KD) har lämnat in en motion om det.
– Är man van vid att gå till förskolan fem dagar i veckan och har alla sina kompisar där och så ska man plötsligt tvingas hem, det är jättesvårt för ett barn att förstå, säger hon.