Kommunen anmäler sig själva till IVO – personal låste ute person på altan i över en timme

Personal från Mölndals stad har flera gånger låst ute en person med behov av assistans dygnet runt på dennes egen altan. I slutet av 2022 lämnades personen ensam i över en och en halv timme. Nu har arbetssättet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.