Långvarigt vägarbete vid resecentrum – flera hållplatser flyttas

Just nu pågår ett vägarbete vid hållplatsen Mölndals innerstad som framför allt påverkar busstrafiken och särskilt buss 25. Ett relativt stort område är avstängt och arbetet kommer pågå i flera veckor.