Länsstyrelsen rev upp bygglov – nu ges ett nytt för omtvistat LSS-boende i Lindome

Företaget vill bygga ett nytt LSS-boende på Spinnmästarevägen i Lindome och i våras gav byggnadsnämnden bygglov. Beslutet ogillades av boende i området som överklagade. Länsstyrelsen upphävde bygglovet, men nu har politikerna återigen beslutat att boendet får byggas.