Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/3

Mölndals mest förorenade platser

Ett pappersbruk från 1800-talet tros ha gjort stora avtryck på miljön i Kvarnbyn. Det är en av över 30 platser i kommunen som kan vara allvarligt förorenade. Nu ska spåren efter fabriken undersökas.
– Det finns risk att tungmetaller spridits i området, säger Linn Åström, miljöinspektör i Mölndals stad.

Kommunen och länsstyrelsen listar kontinuerligt områden som riskerar att vara förorenade. Målet är att alla platser ska undersökas och åtgärdas.

På listan över förorenade platser i Mölndal återfinns en rad kända ställen där Mölndalsbor vistas dagligen. Bland andra området runt Stensjön, Krokslättsvallen, flera brandstationer och området kring Kvarnbyn.

Nu har Mölndals stad beviljats statligt bidrag för att undersöka marken vid tre platser i Kvarnbyn. I slutet av 1800-talet bedrevs ett pappersbruk med tillhörande sulfitfabrik i området, vilket kan ha lett till allvarliga föroreningar i marken.

– Det finns risk att tungmetaller spridits i området, säger Linn Åström, miljöinspektör på kommunen.

På 1800-talet bedrevs ett pappersbruk i Kvarnbyn. Verksamheten tros nu ha gett stora avtryck i området – i form föroreningar med tungmetaller. Bild: Martin Björklund
På 1800-talet bedrevs ett pappersbruk i Kvarnbyn. Verksamheten tros nu ha gett stora avtryck i området – i form föroreningar med tungmetaller. Bild: Martin Björklund

Risk för höga halter arsenik

Vid processerna i sulfitfabriken bildades kisaska, som är miljöfarligt då det kan innehålla höga halter av tungmetaller, bland annat arsenik.

Kisaskan ska ha dumpats vid platsen som kallas ”Kishålan”, i grönområdet bakom Görjelycksgatan. Det är en av platserna vid bruket som nu ska undersökas. Även andra metaller så som bly, koppar och zink riskerar att ha spridits i området.

Linn Åström, miljöinspektör i Mölndals stad. Bild: Privat
Linn Åström, miljöinspektör i Mölndals stad. Bild: Privat

I en rapport om föroreningarna på platsen framgår att spridningsrisken för föroreningarna på platsen är stor.

”Föroreningarnas farlighet är hög till mycket hög och människor kommer i kontakt med områdena i och med att det är bostadsområde och kulturminnesområde och på så sätt känsligt”.

Går troligtvis att åtgärda

Områdena på listan över förorenade platser är graderade i en skala på ett till fyra, där ett innebär störst risk för allvarlig förorening på platsen.

Platserna som kan ha förorenats av pappersbrukets verksamhet är klassade som risk två.

– Vi har inte bekräftat att det är förorenat, men det är det vi ska undersöka nu. Det har byggts mycket i området och det kan vara så att föroreningarna grävts bort i samband med det, säger Linn Åström.

LÄS MER: Mölndals stad prioriterade bort anmälan om svartbyggen – nu får husen stå kvar

Om marken skulle visa sig vara så pass förorenad som man misstänker, går det troligtvis att åtgärda, enligt Linn Åström.

– Metallföroreningar går generellt att åtgärda men det beror på hur höga halter det handlar om, nu är det verksamheter på delar av detta. I bostäder har man andra krav.

Kan vara dödligt

Per Nilsson är handläggare på Naturvårdsverket och arbetar med förorenade områden. Han berättar att metallerna som misstänks spridits i Kvarnbyn i värsta fall kan vara dödliga.

– Arsenik kan vara dödligt. Det var ett populärt sätt att förgifta folk på medeltiden. Och bly kan i jättehöga doser vara dödligt, och får man i sig det i lägre doser under längre tid kan det leda till olika typer av skador på sikt, säger han.

LÄS MER: Avliden person hittad vid Stensjön

Stensjön är en av de mest förorenade platserna i Mölndal. En kemtvätt i området har orsakat allvarliga föroreningar med cancerframkallande lösningsmedel. Bild: Martin Björklund
Stensjön är en av de mest förorenade platserna i Mölndal. En kemtvätt i området har orsakat allvarliga föroreningar med cancerframkallande lösningsmedel. Bild: Martin Björklund

Det är okänt hur de eventuella föroreningarna i marken runt Kvarnbyn har påverkat naturen och människorna i området. Enligt Per Nilsson kan det finnas växter som ”äter” metallerna och som i sin tur kan påverka djur som äter växterna.

– Om det finns sådana växter här och djur äter dem så kan djuren påverkas och bli sjuka på sikt, säger han.

LÄS MER: Stora bekymmer med avgaser och kvävedioxider i Mölndals innerstad: ”Vädra åt andra hållet”

Vill inte lämna vidare föroreningar

Men hur pass förorenat det är i området är alltså i nuläget okänt. Undersökningarna av marken kommer ske någon gång under 2022.

– På sikt kan det hända saker och ting i naturen om föroreningarna blir kvar, om de exempelvis rinner ut i vattnet. Blir det översvämning i området kan metallerna sprida sig. Vi vill inte lämna vidare detta till kommande generationer, därför har vi ambitionen i Sverige att försöka få bort alla de här förorenade områdena så gott det går, säger Per Nilsson.

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Mölndals-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil: 

1. Sök på Mölndals-Posten i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.