Miljonsatsning minskade dödsfall på spåren

Efter en tioårsperiod då 16 personer dött på spåren mellan Mölndal och Kungsbacka satsade Trafikverket tio miljoner på att stängsla in problemområden. Nu visar statistiken att satsningen har minskat antalet dödsfall på sträckan.
– Men talen går inte ner som vi önskat, säger Helena Rådbo, sakkunnig på Trafikverket.