Mölndal högriskområde för fågelinfluensa – nya åtgärder införs

Från och med den 16 november ingår Mölndal i de nya högriskområdena för fågelinfluensa som upprättats i Sverige. Det innebär hårdare regler att följa för de som har fåglar i fångenskap som till exempel hobbyhöns. Viruset är mycket smittsamt och dödligt för de tamfåglar som kommer i kontakt med fågelbajs från infekterade vilda fåglar.