Mölndalsborna får hälften så dyra biljetter när Västtrafik inför omlottzoner

Nu hamnar över 130 hållplatser i Västtrafiks nya omlottzoner. För Mölndalsborna innebär det att resor till och från Kungälv, Mölnlycke och Ale blir mycket billigare.
– För de som redan har köpt sin biljett har vi möjlighet att göra ett återköp av biljetter för 90 och 365 dagar, säger Lisa Nordberg, avdelningschef för kundstrategi på Västtrafik.