Mölndalspolisens uppmaning: Våga prata med era barn

Att kriminella rekryterar ungdomar och barn för sina egna syften är ett växande problem på ett nationellt plan. Samma mönster finns också i Mölndals kommun.
Och risken att bli utsatt försvinner inte för att det är sommarlov – tvärtom.
– Den är större för att många sociala sammanhang och strukturer som skola och fritidsaktiviteter försvinner, säger Johan Dire, biträdande lokalpolisområdeschef för Storgöteborg syd.