Myndigheterna slutar med presskonferenser om covid-19

Efter två år är det slut med de regelbundna presskonferenserna om covid-19. Folkhälsomyndigheten meddelar att det inte blir någon uppdatering om läget, tillsammans med MSB och Socialstyrelsen, från och med torsdag.

ANNONS
|

Förra torsdagens myndighetsgemensamma presskonferens om covid-19 kan ha varit den sista. Efter 198 tillfällen, då bland annat statsepidemiolog Anders Tegnell informerat om läget, bedömer myndigheterna att intresset har svalnat och att pressträffarna kan upphöra.

– Vi vet att pressträffarna har betytt mycket för många människor under den här perioden. Utifrån pandemins utveckling och att vi nu befinner oss i en annan fas är allmänhetens och därmed medias intresse för covid-19 inte längre lika stort och det finns därför inte behov av regelbundna pressträffar, säger Folkhälsomyndighetens presschef Christer Janson i ett pressmeddelande.

– Myndigheterna kommer även fortsättningsvis att ha hög tillgänglighet för frågor från journalister.

ANNONS

FHM, MSB och Socialstyrelsen alltid närvarande

Representanter från Folkhälsomyndigheten har regelbundet presenterat lägesbilder och rekommendationer tillsammans med representanter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Socialstyrelsen.

Även andra myndigheter, kommuner och regioner har ibland funnits på plats för att exempelvis informera om vaccin och smittskyddsarbetet i skolan och äldreomsorgen.

Första presskonferensen 4 mars 2020

Den första myndighetsgemensamma presskonferensen hölls den 4 mars 2020 – en vecka innan spridningen av covid-19 blev klassad som en pandemi. Intresset från allmänheten var därefter som allra störst under den första pandemivåren, och som mest hade myndigheterna omkring 1,5 miljoner tittare.

Till en början kom uppdateringarna varje vardag, därefter minskade de något i antal och sedan maj 2021 har de hållits på torsdagar – även om de haft vissa uppehåll på grund av helgdagar och semesterperioder. Men kommande torsdag, den 10 mars 2022, kommer ingen att hälsa välkommen till presskonferens om covid-19 klockan 14.00.

ANNONS