Nu får Mölndal sitt första privata äldreboende

Mölndals första privata äldreboende ligger mitt i den nya stadsdelen Goco HIC som ska bli ett centrum för life science. Tanken är att företagen i området ska bedriva forskning i samarbete med äldreboendet och att resultatet ska vara till nytta för både de äldre och personalen.