Nu skärps reglerna för A-traktorer – det här gäller

Den stora ökningen av olyckor som involverar A-traktorer fick både den förra och den nuvarande regeringen att reagera.
Den nuvarande regeringen har nu skärpt reglerna efter Transportstyrelsens utredning – det här gäller från och med den 31 augusti.