Nya våtmarker i Mölndal – bra för den biologiska mångfalden

Många av Sveriges hotade arter är beroende av våtmarker för att klara sig. Nu återskapar Mölndals stad naturtypen – för att främja biologisk mångfald.
– Det brukar vara mycket fåglar, groddjur och insekter vid våtmarker. Det ska bli spännande att se vad som kommer hit, säger kommunekologen Elisabet Rex.

ANNONS

Sedan 1800-talet har många av Sveriges våtmarker, som mossar, kärr och mindre dammar, försvunnit. Platserna har torrlagts och dikats ur för att ge plats åt bland annat skogs- och jordbruk.

– Det har gjort att den här biotopen blivit mer ovanlig. Det är i våtmarker man hittar väldigt många av våra hotade arter, säger Elisabet Rex.

Nu pågår ett arbete för att skapa och återskapa våtmarker runt om i landet. I Mölndal är det ett av stadens miljömål.

– Vi har bland annat gjort åtgärder i Skäggered och vid Lindomeån, säger, Elisabet Rex.

LÄS MER:Fågelskådning har blivit hett – här är bästa tipsen för nybörjare

Fem fotbollsplaner stort

Nu ska det skapas större våtmarker i Korndal, öster om Norra Långvattnet. Området blir ungefär tre och en halv hektar stort, vilket motsvarar nästan fem fotbollsplaner, och kommer löpa längs med Bohusleden.

– En våtmark är inte bara bra för växter och djur utan ökar också värdet för friluftslivet.

Vilka djur kommer trivas här?

– Mycket grod- och kräldjur, insekter, som trollsländor, och olika fåglar. Det kan nog komma en del änder och hägrar till exempel.

Historiska kartor har visat att det funnits våtmarker i Korndal tidigare – vilket gör det lättare att få tillbaka vattnet till området.

– Det som görs är att man gräver i marken och bygger vallar där det behövs, så att vattnet kan stanna kvar i landskapet, säger Elisabet Rex.

LÄS MER:Arbete mot översvämningar i Mölndalsån blir en dyr affär – notan har ökat med 60 miljoner kronor

Ödlorna trivs

I framtiden kommer skogsmarken vara täckt av vatten – och förhoppningsvis myllra av liv.

– Vi hoppas att anläggningsarbetet ska bli klart under hösten, men sen tar det ju lite tid innan det etablerar sig ordentligt och man ser mer växtlighet och djur här, säger Elisabeth Rex.

När hon visar runt på platsen och förklarar var de nya dammarna ska ligga kilar en liten ödla förbi.

– Nämen titta där. Det bådar gott, säger hon.

Arbetet i Korndal görs i samarbete med Skogssällskapet och har fått statligt stöd från den Lokala naturvårdssatsningen, LONA.

LÄS MER:Hon har en Medelhavsträdgård – mitt inne i Mölndal

Våtmarker

Enligt Naturvårdsverket är våtmarker viktiga av flera anledningar:

De är positiva för klimatet eftersom de kan binda koldioxid.

De är bland de mest artrika miljöerna i Sverige och gynnar därför bevarandet av den biologiska mångfalden. Nästan 600 rödlistade arter är till exempel beroende av våtmarker.

Våtmarker bidrar till den gröna infrastrukturen, det naturliga nätverk som länkar samman livsmiljöerna för att dessa djur och växter ska kunna överleva på lång sikt.

Våtmarker kan också rena vatten från övergödande ämnen, minska effekter av torka och översvämning och gynna grundvattenbildning.

Källa: Naturvårdsverket

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Mölndals-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS