Nytt vattenskyddsområde i Mölndal – ska säkra dricksvattnet

Länsstyrelsen beslutade i slutet på december ett utökat vattenskydd i Rådasjön och Norra Långvattnet. Bakgrunden till beslutet är att säkra dricksvattenresurser.
– Vi är mycket nöjda med beslutet, säger Ann Rane, vattenstrateg på Mölndals stad.