Politikerna sa ja till nybygge vid Fagareds ungdomshem

Statens institutionsstyrelse vill bygga en ny skola och ett nytt boende vid Fagareds ungdomshem i Lindome. Nu har de fått bygglov. Byggnadsnämnden anser dock att flytten av Västra Fageredsvägen är olämplig och vill att den ses över.