Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

I över 20 år har boende längs Spårhagavägen kämpat för att få till stånd en gång- och cykelväg längs den hårt trafikerade 70-vägen. Nu har både Mölndals stad och Trafikverket sagt ja, men med byggstart tidigast 2021. Bild: Kristina Lindahl
I över 20 år har boende längs Spårhagavägen kämpat för att få till stånd en gång- och cykelväg längs den hårt trafikerade 70-vägen. Nu har både Mölndals stad och Trafikverket sagt ja, men med byggstart tidigast 2021. Bild: Kristina Lindahl

Tack för att du läser Mölndals-Posten

Prioriterade cykelvägar försenas ännu en gång

Spårhagavägen och Gamla Riksvägen finns båda med på kommunens lista över prioriterade vägar där man vill bygga gång- och cykelbana. Men byggstart dröjer ännu i väntan på vidare dialog med Trafikverket.

Avsaknaden av gång- och cykelbana på Mölndalssidan av Spårhagavägen har skapat debatt i över 20 år. Sedan antalet bussturer längs vägen dessutom kraftigt reducerats de senaste åren har kravet om en utbyggnad dessutom skärpts. Både från boende och lokala politiker, som tillsammans med Trafikverket nu lovat att gång- och cykelvägen till slut ska börja byggas.

Utbyggnaden av den 3,3 kilometer långa sträckan mellan Torredsvägen och Dammets Byväg skulle egentligen ha påbörjats redan i år.

– Det är en prioriterad sträcka för oss för att öka trafiksäkerheten längs vägen, men tyvärr har byggstarten försenats ytterligare till tidigast 2021, säger Magnus Johansson, chef för trafikenheten i Mölndals stad.

Det beror enligt honom på att dialogen med Trafikverket, som ska vara med och delfinansiera gång- och cykelbanan längs den statliga vägen, dragit ut på tiden. Detta både på grund av oenigheter hur mycket var och en velat betala men också på att upphandlingen från Trafikverkets sida tagit längre tid än beräknat.

Lindome till Anneberg

Detsamma gäller sträckan längs Gamla Riksvägen från Lindome till Anneberg där Trafikverket i våras backade helt från att vara med och finansiera utbyggnaden.

Den planerade sträckan på Mölndalssidan av Gamla Riksvägen var beräknad till ungefär 11 miljoner kronor. Av dessa skulle Mölndals stad respektive Trafikverket stå för hälften. Även Kungsbacka kommun hade avsatt pengar för utbyggnaden, som nu i stället tills vidare gått i stå sedan Trafikverket meddelat att de inte längre är villiga att betala alls, utan strukit gång- och cykelvägen i sin nationella plan över prioriterade projekt.

– Det visade sig när våra jurister tittade lite mer noggrant på detta att vi inte kunde använda pengar som finns avsatta för vägar som fyller ett så kallat funktionellt samband i den nationella planen, förklarar Louise Imborn, åtgårdsplanerare på Trafikverket.

Uppdaterar cykelplanen

Ska utbyggnaden bli av måste pengar i stället sökas från Västra Götalandsregionen, något som Mölndals stad tillsammans med Kungsbacka nu också kommer att titta vidare på tillsammans för att försöka hitta en gemensam lösning.

Mölndals stad ska till hösten även göra en uppdatering över andra prioriterade utbyggnader av gång- och cykelvägar i kommunen.

– Vi jobbar fortsatt efter vår cykelplan från 2012, men har precis påbörjat en uppdatering av planen som kommer att beslutas om av tekniska nämnden under senhösten, vintern, berättar Magnus Johansson.

I denna finns bland annat en gång- och cykelbana längs Bäckaravinsgatan i Lackarebäck fortfarande med, vilken egentligen skulle börjat byggas redan 2018. Likaså andra etappen av Östra Lindomevägen där planen är att påbörja bygget i höst, alternativt början av nästa år.

– Däremot är första etappen av den utbyggnaden, från Kålleredsvägen och Streteredsvägen, precis färdigbyggd och slutbesiktigad före sommaren, säger Magnus Johansson.

Klart i Krokslätt

Likaså har slutbesiktning precis gjorts av den nya cykel -och gångbanan vid Hökegårdsgatan i Krokslätt som också blev klar alldeles före semestrarna.

– Vi jobbar som sagt också vidare med hur vi ska kunna få till en stånd utbyggnaden av sträckan längs Gamla Riksvägen, eftersom det är en prioriterad fråga för både oss och Kungsbacka kommun för att få en sammanhängande gång- och cykelväg hela vägen till Göteborg, säger Magnus Johansson.

Camilla Moestedt

[email protected]