Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Catarina Nyberg är projektledare för järnvägsfrågor i Mölndals stad.  Bild: Arkivfoto: Lotta Nyvall
Catarina Nyberg är projektledare för järnvägsfrågor i Mölndals stad. Bild: Arkivfoto: Lotta Nyvall

Så kan nya järnvägen förändra Mölndal – sex spår under bron

Snart kommer besked om den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås, som kan få stora konsekvenser för Mölndal. Nu förbereder sig staden bland annat för en ombyggnad av Mölndals station.
– Det behövs sex spår för att få plats med all trafik, säger projektledaren Catarina Nyberg.

Planerna på en ny järnväg mellan Göteborg och Borås ingår i regeringens satsning på höghastighetståg och nya stambanor.

Sträckan ska trafikeras av tåg som kör maximalt 250 kilometer i timmen, och kommer bli en del av Götalandsbanan mellan Göteborg och Stockholm.

Planerna har funnits i många år, och en av frågorna har varit vilka städer som tågen ska stanna i.

– Vi har jobbat under lång tid för att Götalandsbanan ska gå via Mölndal, säger Marcus Claesson (L), som är kommunalråd i Mölndal.

I framtiden kan det bli sex spår genom centrala Mölndal. Det kommer påverka både Mölndals bro och den nya stadsdelen i Forsåker. Bild: Anna Mattisson
I framtiden kan det bli sex spår genom centrala Mölndal. Det kommer påverka både Mölndals bro och den nya stadsdelen i Forsåker. Bild: Anna Mattisson

Sex spår genom Mölndal

Trafikverket har gjort en lokaliseringsutredning för sträckan Göteborg-Borås, och där finns Mölndal och Landvetter med som stopp längs vägen.

Om det blir verklighet måste Mölndals station byggas om.

– Då måste det byggas sex spår för att ta hand om all trafik från Borås, Landvetter och Västlänken. De nya spåren kommer läggas öster om de nuvarande, vilket innebär att Nämndemansgatan kan behöva flyttas, säger Catarina Nyberg, som är projektledare för järnvägsfrågor i Mölndal.

Det kommer också att bli ombyggnader på själva bron, för att skapa bra mötesplatser, cykelparkeringar och en modernare station.

Om och hur omgivande byggnader kan påverkas är däremot inte klart.

– Det är för tidigt i processen för att säga det, säger Catarina Nyberg.

Under 2021 ska en projektgrupp börja jobba mer aktivt med stationsombyggnaden.

– Vi har börjat planera och tänka, men vi har inte gjort några konkreta utredningar ännu. Det är en balansgång mellan att vara förberedd och att inte jobba förgäves, säger hon.

LÄS MER: Det kritiserade området under bron ska lyftas med konst

Väntar på besked

Helt säkert att det blir ett tågstopp i Mölndal, på sträckan Göteborg-Borås, är det nämligen inte.

– Det finns fyra alternativ varav ett går raka vägen, förbi Almedal, och inte stannar i Mölndal, säger Catarina Nyberg.

Den 19 april ska Trafikverket ha ett nytt samråd, och presentera vilket av alternativen de föredrar. Då får också allmänheten komma med synpunkter.

– Det vi gjorde i höstas var att redovisa möjliga korridorer för var järnvägen ska gå. Sen har vi gjort en sammanvägd bedömning och kommer ge vårt förslag nu i april, säger Sara Distner som är projektchef på Trafikverket.

Hur säkert är det att det blir ett stopp i Mölndal?

– Det är först när samrådet börjar som vi kan säga hur vi rangordnar de här korridorerna. Det är en demokratisk process som vi måste följa.

När Trafikverket väl har lagt sitt förslag är det regeringen som tar det slutgiltiga beslutet om järnvägen kan börja byggas.

Tar lång tid att bygga

Tanken är att sträckan mellan Göteborg och Borås ska påbörjas någon gång mellan 2025 och 2027. Sen tar det ungefär tio år innan bygget är helt klart.

– Det kommer vara minst fem år av utredningar nu innan det börjar synas något i Mölndal, säger Catarina Nyberg.

Kommunalrådet Marcus Claesson (L) hoppas att det blir ett tydligt besked från Trafikverket den här gången.

– Det viktiga är att det verkligen blir en station i Mölndal. Sen ska regeringen ge besked om det finns några pengar att bygga för också. Det är minst lika viktigt, säger han.

En utbyggd tågstation i Mölndal skulle ge stora vinster för hela regionen, menar han.

– Vi har framhävt den regionala nyttan med ett stopp i Mölndal, så att så många som möjligt kan resa kollektivt. Vi behöver flytta över mer av trafiken till järnvägen, säger han.

Inga direkttåg till Stockholm

Det är framför allt snabba regionaltåg, mellan bland annat Göteborg och Borås, som planeras stanna i Mölndal. De framtida snabbtågen mellan Stockholm och Göteborg kommer troligtvis inte att göra det.

– Men det finns ingen teknisk begränsning för att stanna i Mölndal, om någon operatör skulle vilja göra det, säger Sara Distner.

Den nya järnvägen kommer också påverka omgivningen i Forsåker och Rävekärr, men exakt på vilket sätt kan Sara Distner inte svara på.

– När vi har en beslutad korridor så kommer vi utforma en järnvägsplan. Det kommer vi göra mellan 2022 och 2024 och då kommer vi veta vilka fastigheter som påverkas, säger hon.

Marcus Claesson (M) säger att Forsåker planeras med den framtida järnvägen i åtanke.

– Vi har räknat med att det blir ett tågstopp i Mölndal, säger han.

Stationen kommer behöva byggas om i framtiden, med fler spår, längre perronger och bättre vänthallar. Bild: Elvira Linderot
Stationen kommer behöva byggas om i framtiden, med fler spår, längre perronger och bättre vänthallar. Bild: Elvira Linderot

Så kan Mölndals station byggas om

Så ser Trafikverkets nuvarande förslag ut. En ombyggnad kan bli aktuell tidigast 2025.

Nuvarande station byggs ut med fler spår för att klara planerad trafik på den nya stambanan och Västkustbanan, som går ner mot Lund.

Stationen, som idag har tre spår och en plattform, behöver utökas till sex spår och tre plattformar. Järnvägsområdet breddas från nuvarande cirka 35 meter till cirka 70 meter. De nya spåren och plattformarna bedöms få plats under Mölndals bro med rulltrappor och hissar från bron.

Plattformarna ska kunna rymma 250 meter långa tåg. Nämndemansgatan som går parallellt med spåren kan få ett nytt läge.

Söder om stationen kommer järnvägsområdet att göra intrång i befintlig och planerad bebyggelse i Forsåker och Rävekärr. Söder om Rävekärr viker de nya spåren mot Borås av från Västkustbanan.

Den 19 april–11 juni blir det ett nytt samråd där allmänheten får tycka till om planerna.

Under 2022-2024 kommer det bli tydligare hur fastighetsägare och boende runt järnvägen berörs.

När hela järnvägen är utbyggd kommer en resa mellan Göteborg och Borås ta drygt 35 minuter.

Källa: Trafikverket