Så arbetar kommunen och Skolinspektionen när skolor blir anmälda

I Mölndals-Postens artiklar om Friskolan Kvarnhjulet omnämns ofta Skolinspektionen och kommunens tillsynsenhet, och att de har genomfört granskningar av skolan. Men vad är det dessa tittar på?