Så påverkas trafiken i östra Mölndal under bygget av Kvarnbygatan

Trodde du att trafikproblemen i östra Mölndal var till ända när arbetena vid Gamla torget står klara? Glöm det. Snart inleds nästa byggprojekt – förändringen av Kvarnbygatan. Den kommer påverka trafiken i ytterligare ett och ett halvt år.