Jerker Halling (V), My Högfeldt (MP), Eric Nilsson (C), Merjem Maslo (M).
Jerker Halling (V), My Högfeldt (MP), Eric Nilsson (C), Merjem Maslo (M). Bild: Mölndals-Posten

Så ska politikerna öka tryggheten i Mölndal: ”Fler ordningsvakter”

Vad tycker de olika partierna om tryggheten och brottsligheten i kommunen? Här svarar Mölndalspartiernas förstanamn på valets viktigaste fråga.

ANNONS

Miljöpartiet

– Det man kan konstatera är att den upplevda tryggheten är ett problem. Även om brottsligheten går ner så är fortfarande den upplevda otryggheten hög. Då behöver man jobba med andra delar som exempelvis belysning, titta på hur våra grönområden är utformade och hur många människor som är i rörelse för att öka den upplevda tryggheten, säger My Högfeldt (MP).

My Högfeldt, Miljöpartiet.
My Högfeldt, Miljöpartiet. Bild: Teo Kristjansson

Finns det andra konkreta exempel?

– Något som varit aktuellt länge som det fortfarande inte finns någon lösning på är en lokal för Hela människan och det gör ju att de människorna behöver någonstans att vara där de inte stör. Det behövs en lokal där den här målgruppen kan få något att äta och ha lite aktiviteter.

Hur ska ni jobba med trygghet framöver?

– I nära samarbete med polisen. Sen kan man alltid utveckla trygghetsvärdar och vi är inte emot ordningsvakter om det finns ett behov. Men vi har inte uppfattat att polisen ser ett behov av ökat antal.

Valets viktigaste frågor

Sent i våras fick Mölndals-Postens läsare chansen att ranka sina viktigaste valfrågor. I den nya artikelserien Valets viktigaste frågor går vi nu igenom tre av de ämnen som ligger Mölndalsborna varmast om hjärtat.

Tredje avsnittet handlar om tryggheten i Mölndal.

Kristdemokraterna

– Jag upplever att vi har en ganska trygg tillvaro i Mölndal. Jag baserar det på de möten som kommunen har med exempelvis polisen och statistiken visar att vi är ganska förskonade. Så jag vill inte påstå att vi har några stora problem men om man pratar om den upplevda tryggheten så finns det nog en otrygghet i vissa delar av Mölndals centrum och resecentrum där det rör sig mycket folk, säger Adam F Laurén (KD).

Adam F Laurén, Kristdemokraterna.
Adam F Laurén, Kristdemokraterna. Bild: Elvira Linderot

Hur ska ni göra för att öka tryggheten?

– Det handlar mycket om förebyggande. För det första så behöver brottsuppklaringen bli mycket bättre och då tror vi på trygghetskartor helt enkelt. Vi behöver kunna följa vad det är för personer som rör sig i ett område för att klara upp ett brott.

Kan du specificera mer konkret vilka förslag som ni skulle kunna genomföra?

– Jag vill gärna få upp mer trygghetskameror än vad vi har i samhället för jag vet att polisen skulle ha stor nytta av det. Vi måste straffa dem som utför brotten och då handlar det om att klara upp brotten. Sen tänker jag att på de ställena där det är lite mer otryggt och på tiderna det handlar om så skulle man kunna tänka sig att öka bevakningen.

Vänsterpartiet

– Jag skulle vilja påstå att Mölndal är mycket tryggt. I en stad på 70 000 invånare händer ovanligt lite, säger Jerker Halling (V).

Jerker Halling, Vänsterpartiet
Jerker Halling, Vänsterpartiet Bild: Tilda Johnsson

I år har det ju varit en del händelser som sticker ut, så som skjutningen i Åby och mordet i Lackarebäck – vad tänker du om det?

– Om man skaffar fler poliser mördas det inte färre människor. Att mord ska beivras är det ingen som är emot på något sätt. Det är otäckt, men det går inte att stoppa genom att ha fler poliser. Det finns det hur mycket evidensbaserad forskning som helst om, att fler poliser inte ger minskad brottslighet.

Vad är alternativet?

– Områdesarbetare, till exempel. Det är ett sätt att skapa trygghet. Jag skrev en motion till fullmäktige om att använda pengar från de kommunala bostadsbolagen till att satsa mer på förebyggande arbeten så som områdesarbetare. Där arbetar socialtjänst, bostadsbolag och polis tillsammans, det skulle man kunna lägga de pengarna på. Vi vill också fördubbla antalet fältassistenter. Tre stycken i en stad på 70 000 är på tok för få.

Sverigedemokraterna

– Jag tycker inte att vi gör tillräckligt. Under den här mandatperioden har det varit stora problem, bland annat i centrum med missbrukare och stora bråk som har skrämt bort pensionärer. De har valt att inte vistas där och dåliga rykten sprider sig, säger Fredrik Mellbin (SD).

Fredrik Melbin, Sverigedemokraterna.
Fredrik Melbin, Sverigedemokraterna. Bild: Elvira Linderot

Vilka är enligt dig de otryggaste platserna?

– Bron i centrum. Där händer det en hel del och det finns partimedlemmar som utsatts för rån på bron. Det är ett stort problem där och det har ju skrivits mycket om just Mölndals centrum. Lindome centrum är också lite oroligt men jag tror att de flesta skulle peka ut Mölndals centrum som värst.

Vad föreslår ni för att lösa trygghetsfrågan?

– Vi vill ju helt enkelt ha fler ordningsvakter som patrullerar och kan avvisa störande individer. Det skapar ju trygghet. Trygghetsvärdar räcker inte till. Vi behöver fler ordningsvakter för de jobbar på uppdrag av polisen med att ingripa och avvisa. Det vill vi se under en stor del av dygnet, främst på kvällarna.

Liberalerna

– Helt klart finns det en upplevd känsla av otrygghet i Mölndal, framför allt vid större knutpunkter. Här vill vi skapa mer trygghetsförbyggande insatser. Vi vill förstärka trygghetsvärdarna, vi vill också, där det behövs, ha mer ordningsvakter, och vi vill ha ett samarbete med föreningslivet med exempelvis nattvandrare, säger Glenn Grimhage (L).

Glenn Grimhage, Liberalerna.
Glenn Grimhage, Liberalerna. Bild: Tobias Holmgren

Hur planerar ni att få till alla de här sakerna?

– Det är något vi får göra plats för i budgeten. Men det tillhör våra prioriteringar. Vi ser detta som nödvändiga satsningar för Mölndalsborna.

Vilka är de största utmaningarna när det kommer till trygghet och kriminalitet?

– Det handlar om att jobba förebyggande och samverkan med andra parter både civilsamhället och föreningslivet. Där har vi också vårt områdesarbete som gör ett fantastiskt arbete i flera bostadsområde.

Moderaterna

– Jag tror att otryggheten ökar i Mölndal precis som i alla andra kommuner. Men vi ser inte att det är någon markant ökning med otryggheten, det är inte alarmerande, säger Merjem Maslo (M).

Merjem Maslo, Moderaterna.
Merjem Maslo, Moderaterna.

Men hur jobbar ni med frågan?

– Tryggheten är framförallt en statlig fråga och då vi behöver fler poliser och det kan inte vi lösa här i Mölndal. Närvaro av polisen är en väldigt viktig åtgärd för att förebygga både den upplevda och den reella otryggheten. Vi som kommun kan bidra med andra åtgärder och då handlar det om hur vi kan skapa förutsättningar att man ska känna sig trygg i offentliga miljöer.

Kan du ge några konkreta hur ni ska arbeta vidare?

– Ordningsvakter, trygghetsvärdar, trygghetskameror och bättre ljussättning på allmänna platser där det känns otryggt att gå. Så att man upplever att man syns.

Socialdemokraterna

– Jag skulle säga att vi har en ganska bra trygghet överlag i Mölndal, men vi har en upplevd trygghet som är sämre. Sen finns det också en en reell otrygghet på vissa platser, till exempel resecentrum och till viss del våra kommundelscentrum, säger Stefan Gustafsson.

Stefan Gustafsson, Socialdemokraterna.
Stefan Gustafsson, Socialdemokraterna. Bild: Tobias Holmgren

Vilka är de största utmaningarna när det kommer till trygghet och kriminalitet i dag?

– Först och främst är det alltid en stor utmaning resursmässigt. Hade man inte haft det hade man kunnat anställa hur många personer som helst som jobbar trygghetsskapande, till exempel ordningsvakter. Men det är en stor utmaning att skaka fram resurser som konkurrerar med allt annat man ska göra.

Hur vill ni jobba med trygghet framåt?

– Vi har lagt tio miljoner över tre år i vår budget för att starta igång ett utökat arbete med trygghet. Det handlar om olika trygghetsskapande åtgärder – allt från att öka belysning på vissa platser, eller klippa ned buskar, men också att utöka arbetet med medborgarlöften som vi har tillsammans med polisen.

Centerpartiet

– Det finns platser i vårt land som har det värre än Mölndal när det gäller trygghet. Men helt förskonade är vi inte. Vi har närhet till storstaden, vi har en stadskärna och orter där det händer grejer lite här och var. Villainbrott och våldsbrott, ja, hela registret inträffar här också, säger Eric Nilsson (C).

Eric Nilsson, Centerpartiet.
Eric Nilsson, Centerpartiet. Bild: Tilda Johnsson

Hur vill ni öka invånarnas upplevda trygghet?

– Vi tycker att det är oerhört viktigt att vi utvecklar tätorterna – Lindome, Kållered och Mölndal i den ordningen. Och att man får till en plan över hur det ska byggas så att områdena blir trygga. Det finns sätt att bygga förebyggande på det sättet, göra områdena öppna och ljusa så att människor vill röra sig där.

Har ni i politiken misslyckats med någonting avseende det här?

– Det är svårt för mig att svara på förstås. Men jag tycker att vi har haft en väldigt bra dialog med polis och medborgare, vilket vi måste fortsätta med. Vi ska inte vara rädda heller för att sätta in trygghetsvärdar, patrullerande vakter och ibland övervakningskameror när det behövs.

LÄS MER:Mölndal bland de minst lärartäta kommunerna i landet – så skiljer det sig mellan skolorna

LÄS MER:Så vill politikerna utveckla skolorna i Mölndal: ”Mer personal”

LÄS MER:Grannarna längs Spårhagavägen frustrerade: ”Platsen som gud glömde”

LÄS MER:Så vill politikerna utveckla landsbygden i Mölndal: ”Mer bostadsbyggande”

ANNONS