Så ska vägarna bli tryggare för gående och cyklister

För drygt ett år sedan blev en kvinna påkörd vid Lindome station. Nu ska trafiksituationen där göras säkrare för gående och cyklister.
– Mölndals stad har god trafiksäkerhet för motorfordon, men vi ser brister när det gäller de oskyddade trafikanterna, säger trafikingenjör Olivia Hammerlid.