Så slår lågkonjunkturen mot Göteborgsregionen

Handeln rasar mycket, tjänstesektorn likaså och byggbranschen som har hållit emot relativt bra, ser nu kraftigt minskade volymer framåt. Tillverkningsindustrin minskar visserligen men ser fortsatt goda volymer – om än inte lika stora tidigare. Så ser konjunkturen ut för Göteborg, visar färska siffror från Business region Göteborg.