Så vill partierna prioritera när budgeten antas i Mölndals fullmäktige

Under onsdagskvällen klubbade fullmäktige budgeten för kommande år. Den tidigare blågröna majoriteten har lagt grunden men det är de nya samarbetspartierna S och M som står sig bakom den. Oppositionspartierna kontrade med att vilja se såväl skattesänkning som skattehöjning, kritik mot höjda politikerarvoden, förslag om att avbryta arbetet med ny isstadion samt utökade satsningar på skola och förskola.