Sahlgrenska akademin, GU flaggar för att de behöver fler donerade, döda kroppar till dels undervisning, och dels färdighetsträning för kirurger. Arkivbild från Södersjukhuset i Stockholm.
Sahlgrenska akademin, GU flaggar för att de behöver fler donerade, döda kroppar till dels undervisning, och dels färdighetsträning för kirurger. Arkivbild från Södersjukhuset i Stockholm. Bild: Erik Svensson

Sahlgrenskas efterlysning: Behöver lik att träna på

Har du funderat på att donera dina organ efter din död? Man kan ta det ett steg längre och donera hela sin kropp – något som Sahlgrenska akademin gärna ser mer av.
– Vi har fortsatt ett enormt behov av kroppar, säger Magnus Braide, professor i anatomi.

ANNONS
|

Döda kroppar som doneras till Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet används bland annat för att läkarstudenter ska få fördjupad förståelse för anatomiska strukturer och för att kirurger ska kunna träna sina färdigheter.

I ett pressmeddelande flaggar dock Sahlgrenska och GU för att det råder brist på kroppar.

Varje år får de in ungefär 20 döda kroppar, men skulle behöva åtminstone det dubbla.

– Under senare år har donationerna av kroppar ökat, vilket vi är mycket tacksamma för, men vi har fortsatt ett enormt behov av kroppar, säger Magnus Braide, professor i anatomi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och föreståndare för Kirurgisk anatomiskt träningscentrum, KAT.

ANNONS

– Vi hade gärna sett att dubbelt så många ingick avtal om kroppsdonation med oss. Det skulle ge oss möjlighet att erbjuda färdighetsträning för betydligt fler kirurger.

Alla i Västsverige kan donera sin kropp

Alla som bor i södra eller västra Sverige kan ingå ett avtal om kroppsdonation med Göteborgs universitet, något som cirka 600 personer har gjort i dagsläget. Dödsorsak spelar generellt ingen roll, men om det finns behov av organdonation eller behov av rättsmedicinsk undersökning så prioriteras det.

På Göteborgs universitets hemsida kan man läsa mer om att donera sin kropp till forskning.

Framför allt lyfter man bristen på kroppar till utbildning och träning inom nya, avancerade operationstekniker och traumakirurgi.

– Det är en kirurgisk specialitet som hanterar konsekvenserna av yttre våld, som fallskador, trafikolyckor, knivskador och skjutningar. Skadorna är mycket varierande, och patienterna förhållandevis få. Det innebär att det kan vara svårt för traumakirurger att upprätthålla sin skicklighet, säger Magnus Braide.

Kropparna kan också användas i kurser hos medicintekniska företag där man utbildar i moderna operationstekniker, bland annat med stöd av robotar och datortomografi (CT).

ANNONS