Salamandrar upptäcktes i Hålsten – kan försvåra bygget

Biologens undersökning i Hålsten gav resultat. Både stora och små vattensalamandrar, som är fridlysta arter, hittades i dammen.
– Men det ligger utanför planområdet, så det är inte säkert att det påverkar bygget, säger projektchefen Thea Wedin.

ANNONS
|

Förskolan i Hålsten har varit en omdebatterad fråga de senaste månaderna. Politikerna har sagt ja till att bygga en förskola i området, men det finns fortfarande en del frågetecken kring bygget.

LÄS MER:Kommunen uppmanade till största möjliga tystnad

En sådan fråga har varit om kommunen behöver dispens för markavvattning i området. Det beror på hur man bygger och vilka åtgärder som ska göras på marken.

– Vi har haft en dialog med länsstyrelsen och som det ser ut nu behöver vi inte ansöka om dispens för markavvattning. Våra åtgärder kräver inte det, säger Thea Wedin som är projektchef på stadens fastighetsavdelning.

Den andra frågan har varit om det finns fridlysta arter, och framförallt vattensalamandrar, i området. Nu har en biolog gjort en artinventering för att undersöka det.

ANNONS

– Vi fick in synpunkter från en kommuninvånare om att det skulle finnas grodyngel där. Det var jättetacksamt att en invånare hörde av sig så att vi kunde titta på det här nu.

LÄS MER:Förskola för 140 miljoner kan byggas i Hålsten

Fanns i dammen

På torsdagskvällen genomfördes inventeringen. Biologen kommer skriva en utförlig rapport över sina fynd, men har redan nu skickat en kort sammanfattning till kommunen.

LÄS MER:38 miljoner skjuts till för Hålstens förskola

– Hon säger att det hittades både stora och små vattensalamandrar i området, men de fanns bara i den stora dammen norr om planområdet, säger Thea Wedin.

Eftersom dammen kommer finnas kvar, och inte ska påverkas av bygget, behöver de små djuren inte utgöra ett hinder.

Thea Wedin förklarar att förskolan inte kommer ta hela marken i anspråk, utan att delar av skogsområdet ska bevaras.

– Biologens bedömning är att det därför inte behövs en artskyddsdispens, men det är länsstyrelsen som avgör det efter att ha tittat på rapporten.

Kan det här försena byggprocessen?

– Ja, det kan det göra. Rapporten om vattensalamandrarna ska passera länsstyrelsen och vi vet inte hur lång tid det tar. Men vi har haft en bra dialog med länsstyrelsen så förhoppningsvis får vi ett besked ganska snabbt.

Kunde kommunen ha gjort de här undersökningarna tidigare?

– Problemet är att det brukar göras redan i detaljplanearbetet, men det här är en så gammal detaljplan att det inte fanns med. Det är något vi får ta med oss i framtiden.

Samtidigt hade artinventeringen inte kunnat göras tidigare ändå, säger Thea Wedin.

– Det måste göras framåt vårkanten.

Om den nuvarande tidplanen håller ska Hålstens förskola stå klar om ungefär tre år. Förskolan kommer ha tolv avdelningar och plats för 216 barn.

– Drygt hälften av naturområdet kommer att finnas kvar, och vi ska anpassa förskolegården så att den smälter ihop med naturen, säger Thea Wedin.

ANNONS