Glenn Grimhage (L), Stefan Gustafsson (S), Fredrik Melbin (SD), Merjem Maslo (M).
Glenn Grimhage (L), Stefan Gustafsson (S), Fredrik Melbin (SD), Merjem Maslo (M). Bild: Mölndals-Posten

Sista minuten-guide inför valet – här är tio raka frågor till Mölndals ledande politiker

Skola, bostadsbyggande och språkkrav. Det är några av ämnena som tas upp när Mölndals-Posten ställer tio raka frågor till kommunens ledande politiker. Här är Mölndals-Postens sista minuten-guiden inför valet.

ANNONS

Glenn Grimhage: Liberalerna

Glenn Grimhage är Liberalernas förstanamn i Mölndal.
Glenn Grimhage är Liberalernas förstanamn i Mölndal. Bild: Tobias Holmgren

Vill ni ha fler eller färre privata alternativ i vård, skola och omsorg?

– Vi vill ha fler där det är lämpligt. Vi är tror att det är bra att det finns olika utförare både i kommunal och privat regi. Kvaliteten är det viktigaste, inte vem som utför det.

Ska det finnas språkkrav för att jobba inom äldreomsorgen i Mölndal?

– Ja, det tycker vi. Det är viktigt att man ska kunna göra sig förstådd, där är ju svenska språket nyckeln – att man ska kunna kommunicera så att det inte skapar missförstånd.

Vilken typ av bostadsbyggande borde Mölndal prioritera framöver?

– Jag tycker man ska prioritera alla former, både hyresrätter, bostadsrätter och småbostäder. Men där kan vi se att småhusbebyggelser är någonting som inte varit så mycket de senaste åren. Alla alternativ på boenden är nödvändiga, det bör vara en bra mix och balans.

Många idrottsföreningar har kritiserat regelverket kring bidrag och planhyror. Vill ni se förändringar?

– Ja, vi vill se över föreningsbidragen och framför allt vill vi att de ska indexregleras så att de ska följa med utvecklingen. Bidragen har inte hängt med, och vi vill att det ska finnas index så de gör det.

Mölndal har tredje lägst kommunalskatt (bara Härryda och Partille har lägre skatt) i Västra Götaland – bör den höjas, sänkas eller vara oförändrad?

– Vi tror att det finns utrymme att sänka skatten. Vi har ju höjt skatten den här mandatperioden och vi har gjort stora överskott, så nu ser vi att det finns utrymme att sänka den.

Mölndal har en av landets lägsta siffror när det gäller lärartäthet i skolan. Vill ni förändra det och i så fall hur?

– Vi vill öka lärartätheten genom att anställa fler lärare och framför allt fler speciallärare.

Hur ska Hällesåker se ut om tio år jämfört med hur det är i dag?

– Jag vill att Hällesåker ska utvecklas på samma sätt som vi utvecklar hela Mölndal. En utveckling på Hällesåkersskolan hade varit roligt att se. Mer boenden och mer social service, och fler mötesplatser i Hällesåker.

Behövs det politiska satsningar för att skapa ett bredare utbud i centrumen i Kållered och Lindome?

– Vi vill ha bra god kommunal service både i Kållered och Lindome, bredare är lite svårt att svara på. Vi vill att det ska finnas kommunal service när där man bor. Det kan handla om bibliotek till exempel, och vi har bland annat beslutat att bygga ett nytt bibliotek i Lindome. Det händer lite saker, men vi vill att det ska hända mer.

Ser ni behov av att stänga några av kommunens skolor under de närmaste fem åren?

– Nej.

Vilka är Mölndals otryggaste platser och tänker ni göra något åt problemet?

– Det är ju vid stora knutpunkterna och vi vill satsa på mer trygghetsvärdar och ordningsvakter, men också samverka med föreningslivet i till exempel nattvandring.

Adam F Laurén: Kristdemokraterna

Adam F Laurén är Kristdemokraternas förstanamn i Mölndal.
Adam F Laurén är Kristdemokraternas förstanamn i Mölndal. Bild: Elvira Linderot

Vill ni ha fler eller färre privata alternativ i vård, skola och omsorg?

– Jag tycker att vi har en bra mix som vi har när det gäller vård och omsorg. Vi har sagt att en tredjedel av utföranden inom vård och omsorg kan vara andra alternativ än kommunen. Inom skolan är jag personligen tveksam till privata skolor så att där skulle jag vilja säga att vi behöver nog tänka till över lagstiftningen men den rår inte vi i Mölndal över.

Ska det finnas språkkrav för att jobba inom äldreomsorgen i Mölndal?

– Ja.

Vilken typ av bostadsbyggande borde Mölndal prioritera framöver?

– Småhus.

Många idrottsföreningar har kritiserat regelverket kring bidrag och planhyror. Vill ni se förändringar?

– Jag tänker i stort att om vi ska ha råd att hålla med nya anläggningar och rusta upp befintliga anläggningar så måste föreningslivet vara med och finansiera den kraftigt ökade kostnaden. Och då tycker jag att det är rimligt att man har en viss höjning. Tio kronor har vi höjt på en tioårsperiod så det är en krona i snitt per år. Jag tycker i grunden att det är rimligt.

Mölndal har tredje lägst kommunalskatt (bara Härryda och Partille har lägre skatt) Västra Götaland – bör den höjas, sänkas eller vara oförändrad?

– Den bör vara oförändrad.

Mölndal har en av landets lägsta siffror när det gäller lärartäthet i skolan. Vill ni förändra det och i så fall hur?

– Vi vill stärka lärartätheten på vissa delar. Det gäller framför allt för barn och ungdomar med särskilda behov. Där behöver vi lägga en ny växel för det klarar inte dagens skola av riktigt.

Hur ska Hällesåker se ut om tio år jämfört med hur det är i dag?

– Hällesåker måste kunna växa av egen kraft och då handlar det om att vi är lite mer tillåtande med att låta fler att bygga i Hällesåker. Problemet är infrastrukturen med vatten och avlopp men vi skulle kanske kunna slå två flugor i en smäll om vi byggde ut vatten och avlopp till Hällesåker samtidigt som vi byggde en cykelväg dit ut. Då får vi större möjlighet att tillåta mer byggnation.

Behövs det politiska satsningar för att skapa ett bredare utbud i centrumen i Kållered och Lindome?

– Vi kan inte bedriva handel från kommunens sida men vad vi kan göra är att bli bättre på detaljplanearbete och ge förutsättningar för de som ska bygga. Vi kan också göra kultur och fritidssatsningar med öppethållande på kvällstid och helger där man samlar upp och får ett levande centrum.

Ser ni behov av att stänga några av kommunens skolor under de närmaste fem åren?

– Nej det ser jag egentligen inte men i Lindome har vi en överkapacitet med tomma klassrum och tomma platser bland barn och ungdomar i skolorna. Så nej inte just nu men det kan ändra sig fort för vi har väldigt tunt med barnkullar framåt.

Vilka är Mölndals otryggaste platser och tänker ni göra något åt problemet?

– Utan att veta exakt så skulle jag vilja säga att det är runt resecentrum och Mölndals centrum. Då tänker jag på trygghetskameror och ökad fysisk närvaro av polis exempelvis. Vi måste jobba med hur vi ska dels kunna få fast de som begår brott men också förebygga att det inte händer över huvud taget.

My Högfeldt: Miljöpartiet

My Högfeldt är Miljöpartiets förstanamn i Mölndal.
My Högfeldt är Miljöpartiets förstanamn i Mölndal. Bild: Teo Kristjansson

Vill ni ha fler eller färre privata alternativ i vård, skola och omsorg?

– Det handlar om kvalité. Det är inte så att Miljöpartiet vill ha fler eller färre utan vi tittar på kvalitén och andra faktorer.

Ska det finnas språkkrav för att jobba inom äldreomsorgen i Mölndal?

– Jag har inte uppfattat att det är ett problem idag. Jag utgår från att de som anställs talar och behärskar språket.

Vilken typ av bostadsbyggande borde Mölndal prioritera framöver?

– En blandning utifrån det behovet som finns i området för att få ett så blandat område som möjligt.

Många idrottsföreningar har kritiserat regelverket kring bidrag och planhyror. Vill ni se förändringar?

– Kanske. Jag utgår från att den nivån som är satt är rimlig men självklart ska föreningslivet ha rimliga hyror för att kunna bedriva sin verksamhet.

Mölndal har tredje lägst kommunalskatt (bara Härryda och Partille har lägre skatt) i Västra Götaland – bör den höjas, sänkas eller vara oförändrad?

– Det beror på det ekonomiska läget som kommer och de utmaningarna som kommer att komma. Vi är inte främmande för att höja skatten men inte heller någonting som vi ser att man behöver göra idag.

Mölndal har en av landets lägsta siffror när det gäller lärartäthet i skolan. Vill ni förändra det och i så fall hur?

– Vi vill att det ska finnas mycket personal i skolan. Det viktigaste är att det ska finnas många trygga vuxna i skolan och att lärarna har möjlighet att utföra sitt arbete.

Hur ska Hällesåker se ut om tio år jämfört med hur det är i dag?

– Det är viktigt att jordbruksmarken bevaras, att det är tryggt att kunna cykla gå och åka kollektivt från Hällesåker. Det ska finnas ett utbud av föreningar och Hällesåker ska vara en levande del av Mölndal.

Behövs det politiska satsningar för att skapa ett bredare utbud i centrumen i Kållered och Lindome?

– Vi äger inte marken i Kållered och Lindome centrum men vi tror att om man har fokus på Kållered och Lindome i stadsplaneringen så kommer centrum att hänga med i utvecklingen.

Ser ni behov av att stänga några av kommunens skolor under de närmaste fem åren?

– Nej.

Vilka är Mölndals otryggaste platser och tänker ni göra något åt problemet?

– Det får ske en dialog med polisen och vi behöver också jobba med belysning och yttermiljön så att en blir så inbjudande miljö som möjligt. Tillsammans med fältassistenter, trygghetsvärdar, polis och ordningsvakter.

Jerker Halling: Vänsterpartiet

Jerker Halling är Vänsterpartiets förstanamn i Mölndal.
Jerker Halling är Vänsterpartiets förstanamn i Mölndal. Bild: Tilda Johnsson

Vill ni ha fler eller färre privata alternativ i vård, skola och omsorg?

– Vi vill ha färre, helst inga med vinstintressen. Det finns vissa kooperativ som kör utan vinstintressen, de tycker vi kan få vara kvar.

Ska det finnas språkkrav för att jobba inom äldreomsorgen i Mölndal?

– Man bör kunna språket, men det beror på vad det här språkkravet handlar om. Ska det här gälla för alla? Ska man lära sig subjekt, predikat och predikatsfyllnad? Man bör kunna få en utbildning med språkstöd. Det blir väldigt utpekande det här med språkkrav.

Vilken typ av bostadsbyggande borde Mölndal prioritera framöver?

– Billiga hyresrätter. Vi bygger villor så det bara skriker om det som kostar sju, tio, elva eller tolv miljoner.

Många idrottsföreningar har kritiserat regelverket kring bidrag och planhyror. Vill ni se förändringar?

– Ja, det skulle jag kunna tänka mig. Idrottsföreningar överhuvudtaget tillhör ju framtiden för ungdomar, de ska bara gynnas.

Mölndal har tredje lägst kommunalskatt (bara Härryda och Partille har lägre skatt) i Västra Götaland – bör den höjas, sänkas eller vara oförändrad?

– Det beror på budget. Vi har alltid lagt in för att bygga förskolor, för att öka lärartätheten, för att få mer människor i vård och omsorg. Det kostar ju och då ska man inte dra ner. Vi vill gärna återställa skatten till så som den var innan man sänkte den.

Mölndal har en av landets lägsta siffror när det gäller lärartäthet i skolan. Vill ni förändra det och i så fall hur?

– Ja, vi vill öka lärartätheten genom att anställa fler lärare och dela på elevgrupperna.

Hur ska Hällesåker se ut om tio år jämfört med hur det är i dag?

– Det som man saknar där är ett underlag för butik. Sen om folk vill bo kvar handlar det om att de ska få möjlighet att bo kvar. Då behöver man bygga fler bostäder, till exempel billiga hyresrätter.

Behövs det politiska satsningar för att skapa ett bredare utbud i centrumen i Kållered och Lindome?

– Ja, självklart. Det har varit så mycket i Mölndal centrum, så det behöver satsa både på Lindome, Kållered och Hällesåker.

Ser ni behov av att stänga några av kommunens skolor under de närmaste fem åren?

– Nej.

Vilka är Mölndals otryggaste platser och tänker ni göra något åt problemet?

– E6:an, det är den otryggaste platsen – där händer det ganska mycket olyckor. Det har vi svårt att göra något åt. Det skulle också behövas belysning under Mölndals bro, men där är det ju mycket som händer nu och jag vet inte exakt vad som finns planerat.

Merjem Maslo: Moderaterna

Merjem Maslo är Moderaternas förstanamn i Mölndal.
Merjem Maslo är Moderaternas förstanamn i Mölndal. Bild: Teo Kristjansson

Vill ni ha fler eller färre privata alternativ i vård, skola och omsorg?

– Vi är för valfrihet men inte bara för sakens skull. Det måste dels vara seriösa aktörer och de måst kunna leverera kvalité. Det är inte per definition så att bara för att det är privat så ska det vara, utan det är viktigt att titta på fler faktorer.

Ska det finnas språkkrav för att jobba inom äldreomsorgen i Mölndal?

– Ja. Det är en trygghetsfråga. Som äldre ska man känna sig trygg och kunna göra sig förstådd.

Vilken typ av bostadsbyggande borde Mölndal prioritera framöver?

– Småhus och radhus för att kunna möjliggöra för barnfamiljer att kunna bosätta sig i Mölndal.

Många idrottsföreningar har kritiserat regelverket kring bidrag och planhyror. Vill ni se förändringar?

– Vi kan naturligtvis titta på modellen i sig. Om vi ska ge mer i bidrag, det kan inte jag svara på. Vi har inte tagit ställning till det i vårt parti.

Mölndal har tredje lägst kommunalskatt (bara Härryda och Partille har lägre skatt) i Västra Götaland – bör den höjas, sänkas eller vara oförändrad?

– Sänkas.

Mölndal har en av landets lägsta siffror när det gäller lärartäthet i skolan. Vill ni förändra det och i så fall hur?

– Vi går till val på att fokusera på vad som händer i klassrummet och det klart att fler lärare är en del av det så ja, det vill vi.

Hur ska Hällesåker se ut om tio år jämfört med hur det är i dag?

– Det ska utvecklas utifrån de förutsättningarna som finns. Det finns väldigt höga kultur och naturvärden i Hällesåker och jag tycker att man ska ta hänsyn till omgivningen som finns och utveckla den med varsamhet. Vi vill förstärka samhällsservicen, kanske bygga småskaligt och förstärka centrumområdet. Men inga höga hus.

Behövs det politiska satsningar för att skapa ett bredare utbud i centrumen i Kållered och Lindome?

– Det behövs utifrån de förutsättningarna som vi har. Vi kan inte öppna kaféer och restauranger men vi vill skapa större attraktivitet för att verksamheter ska etablera sig i områdena.

Ser ni behov av att stänga några av kommunens skolor under de närmaste fem åren?

– Det kan inte jag svara på nu för det beror helt på befolkningsprognoser och de skiftar kraftigt från år till år. Det är behovet som styr.

Vilka är Mölndals otryggaste platser och tänker ni göra något åt problemet?

– Jag har inte detaljkunskap om det men vad jag har fått till mig när jag pratat med medborgarna är att Mölndals centrum blivit mer otryggt. Vi behöver fler poliser i Mölndals centrum och där behöver vi draghjälp från staten. Men det som vi kan göra är att komplettera med trygghetsvärdar och trygghetskameror.

Stefan Gustafsson: Socialdemokraterna

Stefan Gustafsson är Socialdemokraternas förstanamn i Mölndal.
Stefan Gustafsson är Socialdemokraternas förstanamn i Mölndal. Bild: Tobias Holmgren

Vill ni ha fler eller färre privata alternativ i vård, skola och omsorg?

– Färre. Vi tycker inte att det fungerar bra där vi har det idag. Sen tycker vi inte att man ska ta bort det helt, men att det ska finnas i begränsad omfattning.

Ska det finnas språkkrav för att jobba inom äldreomsorgen i Mölndal?

– Ja. Det är för att man ska kunna kommunicera med de man arbetar med. Sen tycker jag att man ska få den utbildningen av arbetsgivaren.

Vilken typ av bostadsbyggande borde Mölndal prioritera framöver?

– Egentligen behöver vi prioritera all bostadsbyggande. Vi har vissa områden där vi behöver prioritera hyresrätter, andra områden har inte några bostadsrätter, och i nästa kanske det är villor som saknas. Vi tror på blandade boendeformer i alla stadsdelar

Många idrottsföreningar har kritiserat regelverket kring bidrag och planhyror. Vill ni se förändringar?

– Vi protesterade sist höjningarna kom, inte mot hyrorna för det kände vi var nödvändiga, men på bidragssidan känner vi att man inte både kan höja hyror och dra ner på hyrorna samtidigt. Därför skulle vi säga att vi vill höja bidragen till föreningarna.

Mölndal har tredje lägst kommunalskatt (bara Härryda och Partille har lägre skatt) i Västra Götaland – bör den höjas, sänkas eller vara oförändrad?

– Vi har lagt en höjning på tolv öre, så jag tycker att den ska höjas.

Mölndal har en av landets lägsta siffror när det gäller lärartäthet i skolan. Vill ni förändra det och i så fall hur?

– Vi vill öka lärartätheten och genom att lägga en budget med resurser att anställa fler lärare.

Hur ska Hällesåker se ut om tio år jämfört med hur det är i dag?

– Det ska fortfarande vara en lantlig idyll, men utvecklad på ett sådant sätt att samhällsservicen fungerar – att man kan ha gatubelysning, bussar, någon form av butik som överlever.

Behövs det politiska satsningar för att skapa ett bredare utbud i centrumen i Kållered och Lindome?

– Ja, det behövs det. Om vi inte skapar möjligheter att bygga för fler boende och ökar befolkningsmängder kring våra kommundelscentra kan vi inte öka servicen. Det handlar om öka antalet boenden i och kring våra kommundelscentra.

Ser ni behov av att stänga några av kommunens skolor under de närmaste fem åren?

– Nej, det gör vi inte.

Vilka är Mölndals otryggaste platser och tänker ni göra något åt problemet?

– Det är större knutpunkter, resecentrum och till vis del kommundelscentra. Vi vill göra större satsningar ihop med polisen och utöka resurserna för det arbetet.

Fredrik Melbin: Sverigedemokraterna

Fredrik Melbin är Sverigedemokraternas förstanamn i Mölndal.
Fredrik Melbin är Sverigedemokraternas förstanamn i Mölndal. Bild: Elvira Linderot

Vill ni ha fler eller färre privata alternativ i vård, skola och omsorg?

– Vi vill ha fler av det privata. Vi tycker att det är bra att kommuninvånare har olika att välja mellan. Om man tittar exempelvis på förskolorna i kommunen så är några av dem högst rankade faktiskt föräldrakooperativ. Vi vill erbjuda möjligheten för ett större utbud.

Ska det finnas språkkrav för att jobba inom äldreomsorgen i Mölndal?

– Ja självklart. Om man inte förstår varandra är det mycket information som uteblir. I längden skapar det här mycket mer jobb för de som kan svenska. Vård måste alltså språkligt förstås, annars blir det fel.

Vilken typ av bostadsbyggande borde Mölndal prioritera framöver?

– Vi tycker helt enkelt villor och radhus. Främst villor, det är det som efterfrågas mest, det säger alla mäklare och vi med.

Många idrottsföreningar har kritiserat regelverket kring bidrag och planhyror. Vill ni se förändringar?

– Nej, vi tycker att regelverket är rätt så rimligt så som det är. Vi har inga starka åsikter om det.

Mölndal har tredje lägst kommunalskatt (bara Härryda och Partille har lägre skatt) i Västra Götaland – bör den höjas, sänkas eller vara oförändrad?

– Den borde sänkas. Utrymmet finns. Så pass enkelt är det. Om man tittar på överskotten i kommunen är marginalerna så pass stora så det finns ingen anledning att inte sänka den igen.

Mölndal har en av landets lägsta siffror när det gäller lärartäthet i skolan. Vill ni förändra det och i så fall hur?

– Nej, för Mölndal sticker ut på ett annat viktigt sätt i statistiken. Vi är en väldigt högutbildad befolkning, jämfört med resten av landet, och det korrelerar väldigt starkt med hur bra det går i skolan och hur högutbildade föräldrarna är. Det innebär att vi kan ha färre lärare här. Så att vi har en lägre lärartäthet är bara ett utfall att befolkningen är högutbildad.

Hur ska Hällesåker se ut om tio år jämfört med hur det är i dag?

– Jag hoppas att kommunen blir mer positiv till att bevilja bygglov. Annars ser det rätt så oförändrad ut, inga stora byggprojekt helst.

Behövs det politiska satsningar för att skapa ett bredare utbud i centrumen i Kållered och Lindome?

– I Kållered finns det tillräckligt så där behövs det inte. Däremot i Lindome centrum behövs någonting göras och det är alla partier överens om. Vi vill också rusta upp Lindome centrum men exakt hur man kommer vidare är vi osäkra på just nu. Det hänger på att markägaren är väldigt trist och inte vill göra någonting alls. Det är därför projektet har hängt sig i väldigt många år.

Ser ni behov av att stänga några av kommunens skolor under de närmaste fem åren?

– Inte på det viset, om de inte ersätts av nya. Så nej vi har inga sådana planer.

Vilka är Mölndals otryggaste platser och tänker ni göra något åt problemet?

– Det är just centrum på kvällstid och sedan i viss mån Lindome centrum. Även där är det lite stökigt. Det vi vill är att få mer ordningsvakter och väktare som patruller, alltså mer folk i rörelse.

Eric Nilsson: Centerpartiet

Eric Nilsson är Centerpartiets förstanamn i Mölndal.
Eric Nilsson är Centerpartiets förstanamn i Mölndal. Bild: Tilda Johnsson

Vill ni ha fler eller färre privata alternativ i vård, skola och omsorg?

– Vi tycker att det är en rimlig nivå idag.

Ska det finnas språkkrav för att jobba inom äldreomsorgen i Mölndal?

– Jag är själv chef inom äldreomsorgen, och vet att i uppdraget man har som undersköterska så är det viktigt att man kan språket. I annonserna står det att man behöver behärska svenska. Som jag ser det finns därför redan ett språkkrav.

Vilken typ av bostadsbyggande borde Mölndal prioritera framöver?

– Det är bredden som måste prioriteras, med fler billiga bostäder, villor och radhus. Allt behövs.

Många idrottsföreningar har kritiserat regelverket kring bidrag och planhyror. Vill ni se förändringar?

– Det borde gå att hitta en nivå som är rimlig.

Mölndal har tredje lägst kommunalskatt (bara Härryda och Partille har lägre skatt) i Västra Götaland – bör den höjas, sänkas eller vara oförändrad?

– I dagsläget ska den vara oförändrad. Vi har inte pratat om vare sig en sänkning eller en höjning.

Mölndal har en av landets lägsta siffror när det gäller lärartäthet i skolan. Vill ni förändra det och i så fall hur?

– Fler lärare ska anställas. Men vi vill framför allt satsa på att barn med särskilda behov får stöd, vilket i sin tur blir avlastande för lärarna. Antalet barn per lärare, det är en sak, men jag tror att det är minst lika viktigt att vi får fler speciallärare och utbildningen som krävs för att stötta enskilda elever.

Hur ska Hällesåker se ut om tio år jämfört med hur det är i dag?

– Vi vill att det ska finnas cykelbanor med ljus hela vägen från Inseros till Lindome, från Hällesåker till Mölnlycke, så att vi kopplar ihop den här kommundelen helt och hållet med övriga kommunen och grannkommunerna. Men det ska ske i dialog och samråd med dem som bor här ute.

Behövs det politiska satsningar för att skapa ett bredare utbud i centrumen i Kållered och Lindome?

– Man ska alltid utgå från att skapa förutsättningarna. Sedan måste vi ha tillit till dem som bor i områdena, och som brinner för att satsa på sin butik, restaurang, eller vad det kan vara.

Ser ni behov av att stänga några av kommunens skolor under de närmaste fem åren?

– Absolut inte.

Vilka är Mölndals otryggaste platser och tänker ni göra något åt problemet?

– Det finns motorburen problematik i bland annat Lindome, ett annat fokusområde är Mölndals bro. I samråd med professionen ska vi hitta insatser. Det kan vara allt från arvoderade trygghetsvärdar till övervakningskameror där det behövs, och patrullerande ordningsvakter. Man måste kunna vara dynamisk och sätta in insatser där det behövs.

LÄS MER:Mölndalspolitiker gav svar på tal i Lindome

LÄS MER:Mölndal bland de minst lärartäta kommunerna i landet – så skiljer det sig mellan skolorna

LÄS MER:Grannarna längs Spårhagavägen frustrerade: ”Platsen som gud glömde”

ANNONS