Skärpta hygienrutiner efter musproblem på Sörgården

Musfällor, tätat hål och utbildning kring hygien. Efter att en kvinna på Sörgårdens äldreboende blev musbiten har verksamheten vidtagit åtgärder.
– Musen har inte synts till igen, säger Lotta Liffner, äldreomsorgschef på Mölndals stad.