Allmänheten ska kunna börja boka tid för att ta antikroppstest från och med vecka 40.
Arkivbild: Getty Images/Kicki Wagner
Allmänheten ska kunna börja boka tid för att ta antikroppstest från och med vecka 40. Arkivbild: Getty Images/Kicki Wagner Bild: Catrin Hansson

Snart antikroppstest för allmänheten

Allmänheten ska kunna göra antikroppstester på utvalda vårdcentraler och sjukhus från vecka 40, enligt Västra Götalandsregionen. Tid ska bokas på en särskild webbplats.

ANNONS

–  Provtagningen av kommunal hälso- och sjukvårdspersonal och brukare har börjat och kommer att utökas successivt de närmaste veckorna. Sedan öppnar vi för allmänheten, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör Västra Götalandsregionen, i ett pressmeddelande som gick ut på torsdagsförmiddagen.

Från och med vecka 40 blir det alltså möjligt för allmänheten att boka tid för ett antikroppstest via en särskild webbsida, där information finns om vilka vårdcentraler och sjukhus som erbjuder provtagning för antikroppar mot covid-19.

Västra Götalandsregionen poängterar att man inte kan boka tid genom att ringa sin vanliga vårdcentral eller till 1177.

Provtagningen kostar 160 kronor.

I pressmeddelandet pekar regionen också på att de tester som visar en pågående covid-19 (PCR-text) prioriteras högre än ett antikroppstest, vilket gör att om resurserna för provtagning tryter går PCR-testet först.

I regionen har 42 000 antikroppstester tagits på sjukvårdspersonal och patienter fram till och med den 6 september.

Smittskydd Västra Götaland meddelar att smittspridningen nu ligger på en lägre nivå men menar att det är viktigt att stanna hemma vid symtom på covid-19.

– Vi måste fortsätta att hindra smittspridningen. Har man luftvägssymtom eller andra symtom på covid-19 ska man stanna hemma och kontakta sin vårdcentral för provtagning. Det är inte minst viktigt nu när vi återvänder till arbetsplatser och skolor efter sommaren, för att undvika att smitta människorna vi har omkring oss, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare Smittskydd Västra Götaland.

Catrin Hansson

catrin.hansson@molndalsposten.se

Två tester för covid-19

• Ett PCR-test visar om personen har en pågående eller en nyligen genomgången infektion med covid-19. I detta test undersöker man om det finns arvsmassa från viruset som orsaker infektionen. Testet tas i ett tidigt skede av sjukdomen.

• Den andra typen av test kallas antikroppstest och visar om en person har haft covid-19 och därmed bildat antikroppar mot viruset. Det kan visa om en person har fått ett helt eller delvis skydd mot covid-19 efter en genomgången infektion.

Källa: Folkhälsomyndigheten

ANNONS