Stadens satsning: Fånga upp yngre barn som kan hamna i kriminalitet

Hårda ord, kränkningar och glorifiering av kriminalitet. Rektorer och socialtjänst har flaggat för att det förekommer redan bland barn på mellanstadiet. Nu har staden tagit fram en ny modell för att fånga upp unga som riskerar att hamna snett.
– Vi vill komma in i ett tidigare skede, för då är det enklare att bygga relationer, säger fältsekreteraren Karin Melin.