Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/3

Stora bekymmer med avgaser och kvävedioxider i Mölndals innerstad: ”Vädra åt andra hållet”

Mölndals innerstad har länge brottats med luftföroreningar. Sedan många år tillbaka arbetar man efter ett åtgärdsprogram – men det stora ansvaret läggs på staten.
– Oavsett om vi klarar miljökvalitetsnormen eller inte har föroreningarna effekt på andningsorganen, säger Fredrik Berlin, enhetschef på miljöförvaltningen.

På Mölndals bro möter vi 28-åriga gymnasieläraren Camilla Gustafsson, som är på väg hem efter ett veterinärbesök med katterna. Hennes åsikt är klar: Aldrig att hon skulle vilja bo i Innerstaden.

– Kanske är luften renare längre in mot torget, men där vi står nu andas vi in väldigt många gifter. Jag försöker att vara här så lite som möjligt.

LÄS MER: Hon planerar krafttag för att få området under Mölndals bro att kännas tryggt

Det känns tryggare i Balltorp?

– Det är mer grönt där, och stora skogsområden. Jag behöver ha naturen nära, det tror jag är viktigt.

Bild: Johanna Wallin
Bild: Johanna Wallin

Värst på vintern

En av gifterna som Camilla talar om har ett speciellt namn: kvävedioxid. Mölndals innerstad har länge brottats med höga halter av gasen, särskilt i området närmast motorvägen.

– Det är framför allt under rusningstrafik som det är påtagligt, mellan säg 5.00 och 8.00 på morgonen, säger Fredrik Berlin, enhetschef på miljöförvaltningen, samt ledamot i Luftvårdsförbundets styrelse.

Göteborgs kommun och Mölndals stad har gemensamt upprättat ett åtgärdsprogram, vilket alla kommuner är skyldiga till att göra om halterna av skadliga ämnen i ett område överskrider de lagstiftade miljökvalitetsnormerna.

LÄS MER: Två år efter översvämningen – arbetet med åtgärder går långsamt och oron i Kållered finns kvar

Hur långt från motorvägen behöver man komma för att inte befinna sig i det värsta utsläppsområdet? Åby?

– Jag skulle säga att det är Innerstaden och området närmast som är mest utsatt. Men det beror mycket på vilket väder det är. Kalla, klara vinterdagar under rusningstrafik blir halterna lite högre en bit från motorvägen. Blåser det, regnar eller är mulet blir det inte alls samma spridning. Då avtar det ganska snart.

Ökad risk för cancer och demens

Forskning visar att kvävedioxid, som hittas i avgaser från trafik, kan leda till åtskilliga hälsobesvär. Utsätts man för dem ökar risken för att man drabbas av bland annat cancer, demens, hjärt- och kärlsjukdomar, hjärnblödning och andningssvårigheter.

För att miljökvalitetsnormen ska hållas får halten kvävedioxid inte överstiga vissa mått.

LÄS MER: Nya våtmarker i Mölndal – bra för den biologiska mångfalden

– Svårast har vi att klara målet som säger att en gräns inte får överskridas fler än sju dygn under ett år. 2020 klarade vi det, men det var också ett ovanligt bra år ur luftsynpunkt, blåsigt, mulet och milt mellan januari och mars då man annars ser de högsta halterna.

Hur stor hälsofara är det att vi har svårt att uppnå målet?

– När det är tidvis höga halter påverkar det framför allt känsliga grupper som barn och äldre. I sjukvårdsstatistik kan man se att besöken till akutmottagningar för andningsrelaterade besvär ökar i sådana perioder.

Kan inte stänga motorvägen

I åtgärdsprogrammet anges att utsläppen från biltrafiken bör minska med 50 procent för att normen ska kunna uppnås i Mölndal och Göteborg före 2025. De största och viktigaste åtgärderna ligger på statlig och lagstiftande nivå, vilket kommunalrådet Marcus Claesson (L) påpekar.

LÄS MER: Miljonnota för skadegörelsen på Skånhällaskolan – utredningen nedlagd

– Utsläppen från E6 och E20 gör att luftkvaliteten i Mölndals innerstad påverkas. Men det ett riksintresse. Vi kan inte stänga av motorvägen, och inte heller Söderleden, säger han.

Marcus Claesson (L) Bild: Emmy Jonsson
Marcus Claesson (L) Bild: Emmy Jonsson

Är det ansvarsfullt att bygga bostäder där utsläppen är höga?

– Det byggs naturligtvis i Innerstaden, men det är en bit bort från vägarna, till exempel i anslutning till gallerian. När det byggs prövas det också i detaljplanerna att miljömålen uppnås på platsen. Då tas folkhälsa och risker med i bedömningen.

Är luftkvaliteten god vid gallerian men inte vid Mölndals resecentrum?

– Det är grader på skalan. Det är klart att luften är sämre vid resecentrum än längre inåt staden. Vad man också bör veta är att det brukar vara förbud mot balkonger och innergårdar längs fasaderna som vetter mot motorvägen. På så vis försöker vi att göra det bästa möjliga av situationen, och skydda så långt som möjligt med partiklar och buller.

LÄS MER: Så många har vaccinerat sig mot covid-19 i Mölndal – stadsdel för stadsdel

Är det inte riskabelt ur hälsosynpunkt att anlägga arbetsplatser i kvarteret Kungsfisken?

– Man kan vända på det. När vi bygger ett 17 våningar högt hus skapas ju en barriär som är i vägen för föroreningar och buller. Man förbättrar på så vis miljön för bakomvarande byggnader, säger Marcus Claesson.

Inte hjälplösa

Anna Oudin är verksam vid Lunds universitet där hon forskar om luftföroreningars påverkan på hjärnan. Hon säger att lokala makthavare ofta menar att de är hjälplösa, att lokala insatser inte spelar roll på det stora hela.

– Men det är inte så enkelt. Jag tror att man kan göra mycket för att minska trafiken i enskilda kommuner, bland annat genom ett uppmuntransarbete mot privatpersoner att välja andra färdsätt.

– Kvävedioxid är hälsofarligt, men jag oroar mig också mycket för de fina partiklar som sprids från trafiken och som vi vet väldigt lite om. Troligen har lokalproducerade partiklar större hälsoeffekter än de som färdats längre tid.

LÄS MER: Hastighetsplanen försvann – ändrades i östra Mölndal 2017 – i övriga kommundelar har inget hänt

Hon är kritisk till att det byggs arbetsplatser, bostäder och skolor nära trafikleder.

– Just nu bedrivs mycket forskning för att se exakt vad utsläppen gör med kroppen. Vad vi vet är att väldigt många dör i förtid på grund av luftföroreningar, i Sverige så många som 7 000 på bara ett år, och då har vi ändå relativt ren luft jämfört med många andra länder, säger hon.

Anna Oudin. Bild: Åsa Hansdotter, Lunds universitet
Anna Oudin. Bild: Åsa Hansdotter, Lunds universitet

Hur farligt är det att bo på en plats där miljökvalitetsnormen överskrids?

– Även om normerna följs påverkas hälsan, och det blir förstås ännu värre där de bryts, som i Mölndal. Men man ska vara försiktig när man kommunicerar om sådant. Det är onödigt att skapa stress och oro hos enskilda. Ofta är det ekonomiska faktorer eller livssituationer som gör att man bor där man gör.

LÄS MER: De vill sänka hastigheten – har skett många viltolyckor vid vägen

Vädra åt andra hållet

– Vad man kan säga är att det visserligen på befolkningsnivå kan märkas en stor hälsopåverkan av föroreningarna, men den är mindre på individnivå. Låt säga att man har två procents risk att drabbas av en hjärtinfarkt. Utsätts man för höga halter av kvävedioxid kanske den ökar med tio procent -- men tio procent av två procent är fortfarande ganska lågt.

Vad har du för råd till en småbarnsfamilj som bor i Mölndals innerstad?

– Det man generellt kan säga är att den som bor nära en motorväg bör vädra på andra sidan bostaden, och inte åt hållet där vägen är. Om möjligt bör man också försöka att ha sovrummet på andra sidan huset. Går man ut och promenerar kan det vara klokt att välja mindre parallellgator snarare än att gå längs de största trafiklederna, säger Anna Oudin.

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Mölndals-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.