Stora förändringar på Mölndals äldreboenden – fler dementa måste flytta

De boende på Bifrosts äldreboende har redan flyttat, nu är det dags för nästa steg. Då måste demenssjuka personer i Kållered och Krokslätt byta äldreboende. Något som väckt oro hos en del personal och anhöriga.
– Jag är trygg med att vi har tagit rätt beslut, säger politikern Kenneth Wallengren (MP).