Stort laboratorium hamnar i Mölndal

Ett nytt, stort labb ska byggas i Mölndal på uppdrag av regeringen. Satsningen, som omfattar 160 miljoner kronor de närmaste två åren, ska bidra till att Sverige kan ta en tätposition när det gäller att hitta nya metoder att behandla sjukdomar som cancer och diabetes.