Stress leder till allt fler sjukskrivningar i Mölndal

Stressrelaterade sjukskrivningar har mer än fördubblats i Mölndal under de senaste 10 åren. Främst är det kvinnor inom vårdyrken som drabbas – men även tidigare relativt förskonade yrkesgrupper drabbas nu hårdare.