Riksbanken höjer styrräntan igen.
Riksbanken höjer styrräntan igen. Bild: Anna Svanberg

Styrräntan höjs kraftigt igen

Styrräntan höjs med 0.75 procentenheter, det skriver Riksbanken i ett pressmeddelande. Höjningen innebär att den landar på 2,5 procent.

ANNONS

Tidigare i september höjdes styrräntan med 1 procentenhet, till 1,75 procent. Nu kommer nästa höjning. Det meddelar Riksbanken på torsdagen:

”För att få ner inflationen och värna inflationsmålet har direktionen beslutat att höja styrräntan med 0,75 procentenheter till 2,5 procent”.

Flaggar för fler höjningar

Inflationstakten låg på 9,3 i oktober enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) enligt SCB. En minskning från 9,7 procent i september och en nivå som var lägre än Riksbankens prognos.

Riksbanken konstaterar att risken att dagens inflation biter sig fast fortfarande är stor och flaggar för fler höjningar:

”Prognosen visar att styrräntan sannolikt kommer att höjas ytterligare i början av nästa år för att då vara strax under 3 procent”.

Styrräntan påverkar i sin tur räntan på bolånen. En tumregel, enligt SBAB är att den rörliga boräntan ligger ungefär 1,5 procent högre än styrräntan, skriver TT.

Den nya styrräntan börjar gälla från den 30 november.

ANNONS