Trygghetslarmet försvinner – nu ska hemtjänsten sköta larmen

Beslutet är taget. Nu avvecklas gruppen som sköter trygghetslarmen för Mölndals äldre. I stället ska ansvaret läggas över på hemtjänsten.
– Personalen kommer erbjudas tjänster på andra ställen, säger Lotta Liffner, äldreomsorgschef i Mölndals stad.
Maria Persson, som arbetar på enheten, är kritisk till förändringen.
– Vi har varit en trygghet för de som larmar.